• Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behov 

      Olsen, Dorothy Sutherland; Lyby, Lars (NIFU Arbeidsnotat;2021:2, Working paper, 2021-04)
      Dette arbeidsnotatet er resultatet av et oppdrag initiert av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ). YS ba om en analyse av erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og en diskusjon av behov og eventuelle fremgangsmåter ...