• FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030 

      Aamodt, Per Olaf; Næss, Terje; Olsen, Terje Bruen (NIFU-arbeidsnotat;2011:1, Working paper, 2011-05)
      Formålet med denne rapporten er å anslå hvor mange kandidater med høyere utdanning det er behov for fra høyere utdanning dersom målet om at FoU i næringslivet, finansiert av privat sektor skal tilsvare 2 prosent i 2030. ...