• Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

      Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
      Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?