• Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte 

      Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild (NIFU Arbeidsnotat;2016:5, Working Paper, 2016-04)
      I forbindelse med utsendelse av spørreskjema i anledning en evaluering av styringsordningen ved UiS ble NIFU enig med oppdragsgiver (UiS) om å benytte denne anledningen til å stille noen spørsmål om betydningen av institutt- ...