• Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration 

   Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Working Paper;2017:15, Working paper, 2017-12)
   This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). ...
  • Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater? 

   Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2017:13, Working paper, 2017-11)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs ...
  • Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter; Dalseng, Carmen From (NIFU Arbeidsnotat;2016:10, Working paper, 2016-08)
   Dette notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant de som innehar rollen som leder av studieprogram ved norske universiteter og høgskoler. Spørreundersøkelsen tar for seg ulike aspekter ...
  • Veien fra postdoktor til akademia: En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene 

   Gunnes, Hebe; Børing, Pål (NIFU Arbeidsnotat;2015:15, Working Paper, 2015-10)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en statistisk fremstilling av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene, utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd. Notatet er basert på NIFUs Forskerperso ...