• Kriterie- og metodegrunnlag for (re)akkreditering av høyere utdanning 

      Langfeldt, Liv; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:1, Working Paper, 2006)
      Bakgrunnen for notatet er en henvendelse fra NOKUT med ønske om å få drøftet tolkningsrom og dilemmaer knyttet til å vurdere faglig nivå og dokumenterte resultater i høyere utdanning. Utgangspunktet er at i ”Forskrift om ...