• Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren 

      Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina (NIFU Arbeidsnotat;2-2015, Working Paper, 2015-03)
      I dette notatet reiser vi spørsmålet om hva etableringen av formelle forskergrupper betyr for kvaliteten på forskningen og utdanningen ved universiteter og høgskoler. Disse gruppene har fått større betydning for organiseringen ...