• Digital teknologi i undervisningen: hva, hvorfor og hvordan? 

   Slette, Aslaug Louise; Korseberg, Lene; Flobakk-Sitter, Fride; Stalheim, Odd Rune (NIFU Innsikt;2023-11, Others, 2023-12-11)
   Digitalisering i høyere utdanning blir ofte en diskusjon om tekniske løsninger. Hvordan kan vi vri diskusjonen fra teknologibasert tenkning og mer over til designbasert tenkning? Gjennom fem eksempler ser vi nærmere på ...
  • FoU-aktivitet i grunnskolelærerutdanningene (GLU): En kartlegging for NOKUT – delrapport 1 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:16, Report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for grunnskolelærerutdanningene (GLU). Kartleggingen vil inngå som ...
  • FoU-aktivitet i sykepleierutdanningen: En kartlegging for NOKUT – delrapport 3 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:18, Research report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for sykepleierutdanning. Kartleggingen skal blant annet kunne brukes ...
  • FoU-aktivitet i utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV): En kartlegging for NOKUT – delrapport 2 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:17, Research report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV). ...
  • Kompetanse for hva og hvem? Kompetansehevingens rolle i pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning 

   Korseberg, Lene; Slette, Aslaug Louise; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-8, Others, 2023-11-14)
   Manglende kompetanse blant undervisere blir ofte trukket frem som en av de mest sentrale barrierene for å styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning. I dette notatet belyser vi hvordan begrepet ...
  • Kvalitet i fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger 

   Korseberg, Lene; Pedersen, Tea Dyred; Slette, Aslaug Louise; Drange, Christina Vogsted (NIFU Arbeidsnotat;2024:3, Working paper, 2023-02)
   Undersøkelsene i dette arbeidsnotatet er utført i forbindelse med prosjektet Kvalitet i fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger, som er en del av en rammeavtale NIFU har inngått med Kunnskapsdepartementet. ...
  • Mentorordninger for studenter i høyere utdanning 

   Slette, Aslaug Louise; Flobakk-Sitter, Fride (NIFU-rapport;2023:24, Research report, 2023-12)
   NIFU har på oppdrag fra studiebynettverket StudyTrondheim og studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kartlagt mentorordninger for studenter i høyere utdanning. Oppdragsgiverne jobber med studenters ...