• Bruk av IKT som læringsverktøy i høyere utdanning: Case-studier av Universitetet i Lund og Ålborg 

   Falkfjell, Lise; Skjersli, Synnøve (NIFU Skriftserie;2000-4, Research report, 2000-05)
   Bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil medføre store utfordringer for undervisning og forskning ved institusjonene for høgre utdanning. Om sektoren vil lykkes i å utnytte de mulighetene teknologien gir, ...
  • Hvor ble de av? Om frafall i søknadsprosessen til høyere utdanning 

   Skjersli, Synnøve; Støren, Liv Anne (NIFU skriftserie;1999:6, Research report, 1999-09)
   Hensikten med denne rapporten er å belyse forhold som kan være av betydning for frafall i søknadsprosessen til høyere utdanning. Rapporten bygger på resultater fra en spørreundersøkelse foretatt blant et utvalg av søkere ...
  • I mål? Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt 

   Støren, Liv Anne; Skjersli, Synnøve; Aamodt, Per Olaf (NIFU-rapport;18-1998, Research report, 1998-11-30)
   Innenfor den forskningsbaserte evalueringen av Reform 94 har NIFU gjennomført et hovedprosjekt som har tatt sikte på å belyse dimensjonering og kapasitet, gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse. Prosjektet har pågått siden ...
  • Rekruttering til private høgskoler 

   Skjersli, Synnøve (NIFU skriftserie;2002-2, Research report, 2002-01)
   Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge hvilke holdninger og motiver som ligger til grunn for studenters valg når de søker seg til – og begynner på – private høgskoler. Vi har undersøkt førsteårsstudenter som begynte ...
  • Søkere til høyere utdanning: Endring i søkning, tilbud og opptak 1995 -1999 

   Skjersli, Synnøve (NIFU skriftserie;2000:8, Research report, 2000-04)
   Rapporten omhandler hovedsakelig søkertall i årene 1995 til 1999, og er en videreføring av rapporten Søkning, tilbud og opptak til høyere utdanning i tidsrommet 1993-1997 som omhandlet søkertall for årene 1993 til 1997. ...
  • Søkning, tilbud og opptak til høyere utdanning i tidsrommet 1993–1997 

   Skjersli, Synnøve (NIFU skriftserie;1997:30, Research report, 1997-12)
   Rapporteringen er gjennomført på bakgrunn av prosjektet “Rekruttering og gjennomstrømning”. Prosjektet er et ledd i programvedtaket mellom NIFU og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Bakgrunnen for ...
  • Ungdom-fritid-utdanning : En studie av ungdoms fritidsvaner og utdanningsaspirasjoner 

   Skjersli, Synnøve (NIFU skriftserie;1999:11, Research report, 1999-11)
   Forskning rundt utdanning problematiserer ofte sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanningsvalg, og i liten grad relasjonen mellom fritid og utdanning. Dagens kvalifiseringssamfunn gjør det interessant og viktig å ...