• Bruk av digital teknologi i høyere utdanning – en kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-2, Others, 2023-03-31)
   Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har vi sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Vi ser på ordinære undervisningssituasjoner, med fokus på studenter og undervisere. Kunnskapsoppsummeringen ...
  • Bruken av læringsutbyttebeskrivelser: En kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2022:29, Research report, 2022-12)
   NIFU har på vegne av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) laget en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. ...
  • Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

   Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2022:6, Others, 2022-06)
   En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter ...
  • Digital teknologi i undervisningen: hva, hvorfor og hvordan? 

   Slette, Aslaug Louise; Korseberg, Lene; Flobakk-Sitter, Fride; Stalheim, Odd Rune (NIFU Innsikt;2023-11, Others, 2023-12-11)
   Digitalisering i høyere utdanning blir ofte en diskusjon om tekniske løsninger. Hvordan kan vi vri diskusjonen fra teknologibasert tenkning og mer over til designbasert tenkning? Gjennom fem eksempler ser vi nærmere på ...
  • Kartlegging av nordisk forskning på eksamen 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Flobakk-Sitter, Fride; Wollscheid, Sabine; Fossum, Lone Wanderås; Korseberg, Lene (NIFU-rapport;2022:18, Research report, 2022-09)
   Tema for denne rapporten er sluttvurdering i de nordiske land. Rapporten er todelt, der del 1 beskriver utdanningssystemet og vurderingssystemet i de fem nordiske land, i tillegg til å vise i hvilken grad sluttvurdering ...
  • Kvalitet i praksisperioden : En kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanninger 

   Flobakk-Sitter, Fride; Ballo, Jannike Gottschalk; Hovdhaugen, Elisabeth; Fossum, Lone Wanderås; Karlstrøm, Henrik (NIFU-rapport;2023:11, Research report, 2023-06)
   I denne rapporten presenterer NIFU en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om kvalitet i praksisperioden ved utvalgte profesjonsutdanninger. Her presenteres og oppsummeres relevant norsk og europeisk forskningslitteratur ...
  • Mentorordninger for studenter i høyere utdanning 

   Slette, Aslaug Louise; Flobakk-Sitter, Fride (NIFU-rapport;2023:24, Research report, 2023-12)
   NIFU har på oppdrag fra studiebynettverket StudyTrondheim og studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kartlagt mentorordninger for studenter i høyere utdanning. Oppdragsgiverne jobber med studenters ...