• Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

      Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2022:6, Others, 2022-06)
      En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter ...