• Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning 

   Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2018:29, Research report, 2018-10)
   I perioden 2017-2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet omfatter implementering av 1:1 dekning av Chromebooks for alle kommunens skoler og herunder et større kompetanseløft for ...
  • Digital læring i askerskolen. Sluttrapport fra følgeforskning 

   Tømte, Cathrine; Wollscheid, Sabine; Bugge, Markus; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2019-27, Report, 2019-11-04)
   I perioden 2017–2019 gjennomførte Asker kommune prosjektet «Digital læring i Askerskolen». Satsingen innebar at alle elever fikk hver sin digitale enhet; en Chromebook til bruk i læring og undervisning. Som en del av ...
  • Evaluering av norm for lærertetthet 

   Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU Arbeidsnotat;2019:19, Working paper, 2019-10)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU norm for lærertetthet. Utdanningsdirektoratet har opprettet en referansegruppe for evalueringen, og dette arbeidsnotatet, som baserer seg på løsningsforslaget til NIFU, ...
  • Evaluering av Tett på realfag. Implementeringen. Delrapport 2 

   Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019-1, Report, 2019-03-03)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, ...
  • Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019) 

   Lødding, Berit; Bergene, Ann Cecilie; Bungum, Berit; Sølberg, Jan; Smedsrud, Jørgen; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2020:20, Research report, 2020-10)
   NIFU evaluerer den nasjonale strategien Tett på realfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Dette er den tredje ...
  • Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater 

   Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2021-11, Others, 2021-06-03)
   Matematikkundervisning på barnetrinnet med læreverket Dragonbox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere. Elevene som brukte læreverket, gjorde det bedre på ...
  • Lærertetthet i koronapandemiens første år: Analyse av GSI og intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere. Fjerde delrapportering fra Evaluering av norm for lærertetthet 

   Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Alne, Ragnar; Smedsrud, Jørgen (NIFU Arbeidsnotat;2021:6, Working paper, 2021-06)
   Dette arbeidsnotatet er fjerde delrapportering i prosjektet «Evaluering av norm for lærertetthet» som NIFU gjennomfører på oppdag fra Utdanningsdirektoratet. Arbeidsnotatet inkluderer en analyse av relevante tall fra ...