Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVibe, Nils
dc.date.accessioned2020-07-22T08:52:41Z
dc.date.available2020-07-22T08:52:41Z
dc.date.issued1995-12
dc.identifier.isbn82-7218-343-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669844
dc.description.abstractDette er den tredje rapporteringen fra Utredningsinstituttets hovedprosjekt i forbindelse med evalueringen av Reform 94. Som ved tidligere halvårsrapporteringer har vi også denne gangen to hovedsiktemål. For det første: Å gi så rask og presis tilbakemelding som mulig til oppdragsgiver om funn som kan ha betydning for det videre arbeidet med Reform 94. For det andre: Å presentere kunnskap og analyser som er gode bidrag til den helhetlige og forskningsbaserte evalueringen av reformen. De to kravene representerer begge store utfordringer, og de vil i en presset arbeidssituasjon ofte være motstridende. Man skal være rask, presis og relevant to ganger i året, samtidig som det stilles forventninger om forskningsmessig kvalitet. Kapittel 1 i rapporten inneholder en dokumentasjon av det som er det viktigste datagrunnlaget for Utredningsinstituttets hovedprosjekt så langt: elev- og søkerdatabasen som er bygget opp i løpet av det siste året. Denne dokumentasjonen er foretatt først og fremst for å gi oppdragsgiver den kontraktsfestede rapporteringen som er avtalt og skulle egentlig ha foreligget separat. For å spare tid, og fordi en slik dokumentasjon også er av betydning for selve evalueringsarbeidet, har vi valgt åla den inngå i rapporten. Kapittel 2 og kapittel 3 omhandler søkning og inntak til grunnkurs og VK1 for skoleåret 1995-96. Det dreier seg her i første rekke om statistisk dokumentasjon, men det foretas også analyser og beregninger som er relevante for å vurdere hvordan den lovfestede retten til opplæring innfris og hvordan elevtallsutviklingen er, i forhold til det som er beskrevet i Omfangsforskriften. Kapittel 4 har et mer analytisk perspektiv og omhandler fullføring av grunnkurs og overgang til VKl. I kapittel 5 ser vi framover og foretar beregninger av behovet for læreplasser i bedrift fra høsten 1996, samtidig som elevenes langsiktige utdanningsplaner beskrives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUtredningsinstituttet for forskning og høyere utdanningen_US
dc.relation.ispartofseriesU-notat;1995-18
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn snubla, en brøt og seks løp videre - Rekruttering og gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94en_US
dc.title.alternativeEvaluering av Reform 94: Underveisrapport høsten 1995en_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal