• Kompetanse 1984-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1984-1, Others, 1984)
   Det du nå har i hånden er første nummer av KOMPETANSE, et informasjonsblad utgitt av avdelingen for høyere utdanning ved NAVFs utredningsinstitutt.
  • Kompetanse 1984-2. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1984-2, Others, 1984)
   Først av alt: Takk for de positive reaksjonene på det første nummeret av Kompetanse som altså er et informasjonsblad utgitt av avdelingen for høyere utdanning ved NAVFs utredningsinstitutt. Reaksjonene bekreftet det vi ...
  • Kompetanse 1985-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1985-1, Others, 1985)
   Her kommer et nytt nummer av KOMPETANSE hvor NAVFs utredningsinstitutt presenterer problemstillinger, resultater og informasjoner underveis i utredningsprosessen ved avdelingen for studier av utdanning og arbeidsmarked.
  • Kompetanse 1985-2. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1985-2, Others, 1985)
   Råvarer, energi, arbeidskraft og kapital har enkeltvis og i sammenheng hatt sine faser i historien hvor de har spilt rollene som strategiske ressurser i økonomien. Nå er åpenbart kunnskaper og ferdigheter i ferd med å kreve ...
  • Kompetanse 1986-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1986-1, Others, 1986)
   Vi får mye morsom og spennende post for tiden. Det gjelder selvsagt innholdet, men allerede på utsiden av konvoluttene finner vi lesverdige ting. Vårt litt kompliserte og tunge navn framstår i flere varianter.
  • Kompetanse 1986-2. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1986-2, Others, 1986)
   Debatten kommer - hvor er premissene? St. meld. nr. 66 (1984-85) "Om høyere utdanning" samt St. meld. nr. 19 (1986-87) "Tillegg til st. meld. nr. 66 (1984-85) "Om høyre utdaning" ligger på Kirke- og undervisningsdepartementets ...
  • Kompetanse 1987-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Eeg-Henriksen, Fride (Kompetanse;1987-1, Others, 1987)
   Nye lokaler - Nye utfordringer. Utredningsinstituttet flyttet inn i nye og trivelige lokaler i februar. Munthesgate 29 - en ikke ukjent adresse hvor NAVF holdt til tidligere. Vi nyter vår nye tilværelse med større kontorer, ...
  • Kompetanse 1988-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Aamodt, Per Olaf (Kompetanse;1988-1-2, Others, 1988)
   Utfordringer for utredningsinstituttet. Til alle dere som har ventet på KOMPETANSE i 1988: Her kommer det. Vi tar tidligere forsømmelser igjen med et utvidet dobbeltnummer denne gang. Med mye forhåpentligvis interessant stoff.