Show simple item record

dc.contributor.authorSøgnen, Randi
dc.date.accessioned2019-06-28T14:35:36Z
dc.date.available2019-06-28T14:35:36Z
dc.date.issued1995-11
dc.identifier.isbn82-7218-346-3
dc.identifier.issn0804-6395
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602881
dc.description.abstractRapporten drøfter interesseorganisasjoners deltakelse og mulig innflytelse i norsk forskning. Hittil har en visst lite om disse organisasjonene som forskningspolitiske aktører. Brorparten av forskningspolitiske studier har rettet seg mot det tradisjonelle administrative-/politiske apparatet som forskningsråd, departementer, storting og regjering. Hovedsiktemålet med studien er å få en første dokumentasjon og analyse av hvor mange og hvilke organisasjoner som deltar på de ulike forskningsadministrative- og forskningspolitiske arenaer samt en drøfting av organisasjonenes innflytelsespotensiale. En skiller mellom tre typer kanaler som organisasjonene kon fremme sitt engasjement gjennom: bevilgninger, representasjon og formell konsultasjon. I framstillingen retter en primært søkelyset mot grenselandet mellom interesseorganisasjonene og forskningspolitiske myndigheter, i begrenset grad mot FoU-aktivitetene internt i den enkelte organisasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUtredningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredningsinstituttet-rapport;1995-10
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDen korporative kanal i forskningspolitikken - En drøfting av interesseorganisasjoners deltakelse og innflytelse i norsk forskningnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal