Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Werner Christie
dc.date.accessioned2019-06-19T12:09:28Z
dc.date.available2019-06-19T12:09:28Z
dc.date.issued1994-10
dc.identifier.issn0804-6395
dc.identifier.ismn82-7218-318-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601398
dc.description.abstractRapporten gir først en vitenskapssosiologisk drøfting av hvordan universitetsforskeres problemvalg reguleres, med utgangspunkt i foreliggende litteratur og ulike teoretiske tilnærminger. Den går også inn på debatten om i hvilken grad de akademiske institusjoner nå utsettes for et sterkt og problematisk styringspress utenifra. Rapportens empiriske del for for seg to av de norske hovedinnsatsområdene. Beslutningsprosessen bok disse blir gjennomgått. Derefter belyses virkningene av innsatsområdet Ledelse, organisasjon og styring (LOS) og programmet for Petroleumsrelatert naturvitenskapelig grunnforskning (PNG) ved instituttene for statsvitenskap, fysikk og geologi ved universitetene i Oslo og Bergen. Rapporten inneholder også resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om universitetspersonalets erfaringer med og vurderinger av programforskning. Med utgangspunkt i programforskningen analyseres dessuten forskernes vurderinger av og diskusjon om forholdet mellom vitenskap og samfunn mer generelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUtredningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredningsinstituttet-rapport;1994-7
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleUniversitetsforskeres problemvalg - akademisk autonomi og styring gjennom forskningsprogrammernb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal