Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNedland, Birgit
dc.contributor.authorBach, Håkon
dc.date.accessioned2019-06-19T10:54:07Z
dc.date.available2019-06-19T10:54:07Z
dc.date.issued1993-12
dc.identifier.isbn82-7218-307-2
dc.identifier.issn0802-9342
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601365
dc.description.abstractRapporten viser utviklingen i FoU-ressursene i høyere utdanning i Norge i perioden 1981 1991. Materialet er hentet fra den nasjonale FoU-statistikken som utarbeides annet hvert år. Inntil 1991 hadde Norges allmennvitenskapelige forskningsråd v/Utredningsinstituttet ansvaret for utarbeidelsen av statistikken for private læresteder og læresteder underlagt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, mens læresteder under Landbruksdepartementet var lagt til Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Fra og med 1991 er statistikkansvaret for hele universitets- og høgskolesektoren lagt til Utredningsinstituttet. Dette gjelder også sammenstillingen og koordineringen av den nasjonale FoU-statistikken som tidligere var lagt til Forskningsrådenes Statistikkutvalg under Forskningsrådenes samarbeidsutvalg (FSU). Den første delen av rapporten legger hovedvekten på finansiering og utvikling i kostnadene. Den andre delen er konsentrert om forskerpersonalet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUtredningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredningsinstituttet-rapport;1993-16
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFoU-ressurser i høyere utdanning - Utviklingen 1981-1991. Utgifter og personalenb_NO
dc.typeReportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal