Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Knut
dc.date.accessioned2018-02-26T14:30:30Z
dc.date.available2018-02-26T14:30:30Z
dc.date.issued1978-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487081
dc.description.abstractPå oppdrag av Kommunaldepartementet/Arbeidsdirektoratet har det ved NAVF's utredningsinstitutt siden 1975 vært arbeidet med et prosjekt under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Dette arbeidet har falt i tre deler. Den rapporten som her foreligger, er den første delen av hovedprosjektet. En har her forsøkt å se på visse generelle utviklingstendenser i ulike deler av arbeidslivet og hvilke implikasjoner disse faktorer kan tenkes å få for den utdanningsmessige sammensetningen av arbeidsstyrken i tiden fremover. Rapporten inneholder beregninger over den fremtidige arbeidskraftetterspørsel i de ulike fylker. Det er foretatt sammenlikninger mellom etterspørselen etter arbeidskraft med ulik utdanning og det antall som kan tenkes å bli tilgjengelig i årene fremover. I rapporten søker en også å gi en oversikt over de substitusjonsmuligheter som eksisterer mellom arbeidskraft med ulik utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-melding;1978-4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBeregnet etterspørsel etter utdannet arbeidskraft i 1990nb_NO
dc.title.alternativeArbeidskraftsetterspørselens fordeling på utdanningsgrupper og på fylker. Sammenlikning med tilbudsberegninger.nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal