Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Knut
dc.date.accessioned2018-02-26T14:30:30Z
dc.date.available2018-02-26T14:30:30Z
dc.date.issued1978-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487081
dc.description.abstractPå oppdrag av Kommunaldepartementet/Arbeidsdirektoratet har det ved NAVF's utredningsinstitutt siden 1975 vært arbeidet med et prosjekt under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Dette arbeidet har falt i tre deler. Den rapporten som her foreligger, er den første delen av hovedprosjektet. En har her forsøkt å se på visse generelle utviklingstendenser i ulike deler av arbeidslivet og hvilke implikasjoner disse faktorer kan tenkes å få for den utdanningsmessige sammensetningen av arbeidsstyrken i tiden fremover. Rapporten inneholder beregninger over den fremtidige arbeidskraftetterspørsel i de ulike fylker. Det er foretatt sammenlikninger mellom etterspørselen etter arbeidskraft med ulik utdanning og det antall som kan tenkes å bli tilgjengelig i årene fremover. I rapporten søker en også å gi en oversikt over de substitusjonsmuligheter som eksisterer mellom arbeidskraft med ulik utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-melding;1978-4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBeregnet etterspørsel etter utdannet arbeidskraft i 1990nb_NO
dc.title.alternativeArbeidskraftsetterspørselens fordeling på utdanningsgrupper og på fylker. Sammenlikning med tilbudsberegninger.nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal