Show simple item record

dc.contributor.authorKobberstad, Tor
dc.date.accessioned2018-02-22T13:11:15Z
dc.date.available2018-02-22T13:11:15Z
dc.date.issued1972-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486486
dc.description.abstractI denne meldingen presenteres en del betingede prognoser for studenttall, tilgang av nye akademikere og driftsutgifter ved universiteter og høgskoler i perioden fram til 1990. Avslutningsvis har en forsøkt å se det fremtidige ressursforbruk i universitet- og høgskolesektoren i relasjon til den fremtidige totale ressurstilgang uttrykt ved bruttonasjonalproduktet. Hensikten med denne meldingen er ikke først og fremst å forsøke å forutsi den mest sannsynlige utvikling innen universitets- og høgskolesektoren, men å vise hvordan denne utvikling påvirkes av ulike forutsetninger om en rekke forhold som i ulike grad kan påvirkes av de relevante politiske myndigheter. Beregningene for studentbestand, nye kandidater og driftsutgifter er utført ved hjelp av en simuleringsmodell for det post-gymnasiale utdanningssystem i Norge utviklet ved NAVF's utredningsinstitutt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-melding;1972-5
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleStudenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal