Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Kaare
dc.contributor.authorColban, Anne
dc.date.accessioned2018-01-05T15:04:30Z
dc.date.available2018-01-05T15:04:30Z
dc.date.issued1962-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476074
dc.description.abstractTallene i denne melding bygger på samleoppgaver hentet fra skoleinspektørene for folke- og framhaldsskolen og fra rektor/styrer ved hver enkelt skole for de andre skoleslagene. Ved siden av disse samleoppgavene er det innhentet opplysninger på skjema utfylt av hver enkelt lærer. Disse to kildene er kontrollert mot hverandre. Denne totaltelling av elev/læresituasjonen pr. 19/3-1962 er et ledd i en større undersøkelse, der en tar sikte på å gi en oversikt over elevmassen og over behovet for og tilgangen på kvalifisert undervisningspersonale i de skoleslag som er nevnt ovenfor fram til 1975. Svarprosenten for hele undersøkelsen var 98.3, som fordeler seg slik i de forskjellige skoleslag: folkeskolen (barneskoletrinnet) og framhaldsskolen 98,6 %, folkeskolen (ungdomsskoletrinnet) 100 %, realskolen og gymnaset 97,5 %, økonomisk gymnas 100 % og folkehøgskolen 97,3 %. De skolestyrer som ikke har besvart oppgavene representerer vesentlig mindre enheter. Her har vi brukt tidligere innhentede oppgaver som igjen er supplert med tallmateriale fra folkeskolekontoret i Kirke- og undervisningsdepartementet, fra Undervisningsrådet og fra tilsynsmannen for folkehøgskolene. De tallene som står oppført i tabellverket er således totaltall.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsavdelingnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-melding;1962-3
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleElev- og lærersituasjonen i folkeskolen (barne- og ungdomsskoletrinnet), framhaldsskolen, realskolen og gymnaset, økonomisk gymnas og folkehøgskolennb_NO
dc.typeReportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal