• Prognosor for akademisk utdannet arbeidskraft: Filologer 

      Ukjent forfatter (NAVF-melding;1955:1, Others, 1955)
      NIFUs aller første publikasjon omhandlet prognoser for filologer - erstatningsbehovet og tilgangen på nye kandidater frem til 1960. Denne serien med publikasjoner begynner trolig i 1955, men er registrert fra og med 1956 ...