• Fra skolegang til poengsamling 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1983-7, Report, 1983-12)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultater av en undersøkelse av elevers utdannings- og yrkesplaner, motiver for disse planene og hindringer som oppleves for å realisere dem. Spesielt tar vi opp forholdet mellom ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1979 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1980-1, Report, 1980-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og tilsvarande institusjonar i tida 1960-1979. Her er oppgåver over nye studentar og samla tal på studentar etter fagstudium og kjønn. Meldinga ...
  • Omstillings- og styringsproblemer i høyere utdanning 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1984-6, Report, 1984-11)
   I denne rapporten legger NAVF's utredningsinstitutt fram hovedinnlegg, panelinnlegg og debatter fra en konferanse om omstillings- og styringsproblemer i høyere utdanning. Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus, Oslo, ...
  • Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 - Del 1 

   Eeg-Henriksen, Fride; Hernæs, Erik; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1984-4, Report, 1984-04)
   Denne meldingen er første del av rapporteringen fra prosjektet "Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000", som har pågått ved Utredningsinstituttet siden 1980. Meldingen har til formål å gi en innføring i prosjektets ...