• Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 2 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1974-4, Report, 1974-08)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for jurister, sosialøkonomer og siviløkonomer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den andre i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 3 

   Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1974-7, Report, 1974-12)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for sosiologer, statsvitere og fagpedagoger i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den siste i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med juridisk ...
  • Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrker 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1968-6, Report, 1968-05)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater i en del av de samfunnsvitenskapelige fag er fordelt på næringssektorer og arbeidsfunksjoner. Meldingen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til følgende kandidatgrupper: ...
  • Prestenes arbeidsforhold 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1981-4, Report, 1981-09)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av prestenes arbeidsforhold. Den tar også opp andre forhold som har betydning for prestenes trivsel, som f.eks. boforholdene og ektefellens situasjon.
  • Ti år etter eksamen 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1987 - Tendenser og perspektiver 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1987-2, Report, 1987-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning og perspektiver for utviklingen framover. Utredningsinstituttet planlegger å utgi en slik rapport hvert år, og ...
  • Yrkeskarriere og samfunnsengasjement 

   Borgersen, Anne Marie; Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1983-5, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av yrkeskarriere og samfunnsengasjement for universitetsutdannede fra fire artiumskull. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser av artianere fra ...
  • Yrkesundersøkelse for jurister i 1970 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1972-1, Report, 1972-04)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant kandidater med juridisk embetseksamen som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge juristenes ...
  • Yrkesundersøkelse for realister, aktuarer og farmasøyter i 1977 

   Edvardsen, Rolf; Sann, Anne; Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1979-7, Report, 1979)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1977 blant realister, aktuarer og farmasøyter. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge kandidatenes fordeling på næringssektorer, ...
  • Yrkesundersøkelse for teologer i 1980 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1982-2, Report, 1982-03)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en yrkesundersøkelse for teologer (cand.theol.). Den gir en oversikt over teologenes fordeling på sektorer av arbeidslivet, yrker og stillinger, og deres mobilitet mellom sektorer ...