• Psykologprofesjonen - Framvekst, praksis, evaluering 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1979-6, Report, 1979-11)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 29.-31. mars 1979 et seminar på Sundvolden om psykologprofesjonen. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av debatten. Vi ...
  • "Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifter 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1989-7, Report, 1989-10)
   NAVFs utredningsinstitutt har i de senere årene blitt mer opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, særlig for høyere utdannede. Vi har tidligere sett på dette fra individenes side. Denne rapporten ser det fra bedriftenes ...