• Rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelige fag 

      Andersen, Birgit; Baklien, Bergljot (NAVF-melding;1979-4, Report, 1979-09)
      Denne rapporten gir resultatene fra en spørreskjema-undersøkelse blant rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelig fag ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. Siktepunktet har først og fremst vært ...