Now showing items 66-85 of 190

  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Mellom akademia og marked - Styring av forskning i instituttsektoren 

   Mathisen, Werner Christie (NAVF-melding;1989-2, Report, 1989-03)
   Rapporten handler om styring av forskning i den norske instituttsektoren. Den begynner med å gjengi toneangivende synspunkter fra norsk forskningspolitisk debatt på 80-tallet. Hvordan tenker man seg at instituttforskningens ...
  • Mellom næringsliv og grunnforskning 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
  • Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980 

   Roll-Hansen, Nils; Hestmark, Geir (NAVF-melding;1990-2, Report, 1990-02)
   Med denne studien av annen fase i prosjektet "Sur nedbØrs virkning på skog og fisk" (SNSF) følger NAVFs utredningsinstitutt opp sitt arbeid med storprosjekter i norsk forskning. Tidligere er bl.a. publisert en studie av ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...
  • Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1984-8, Report, 1984-12)
   Utredningen retter søkelyset mot hovedtrekk i utviklingen av en norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden. Med forskningsorganisasjon menes her den offentlige forskningsorganisasjon som skal være et redskap for ...
  • Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding - En konferanserapport 

   Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-4, Report, 1976-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 9.-10. februar 1976 en konferanse på Voksenåsen ved Oslo om "Norsk forskningspolitikk i lys av forskningsmeldingen". Denne rapporten inneholder de foredrag som ble holdt ved konferansen ...
  • Norske doctores kreert i tidsrommet 1920-1964. Fagområde, alder og tidsavstand fra embetseksamen til doktorgrad 

   Nørstebø, Guttorm; Skoie, Hans (NAVF-melding;1965-4, Report, 1965-11)
   Denne meldingen viser hvor mange doktorgrader som er meddelt innenfor hvert fagområde i Norge i tidsrommet 1920-64. Videre er doktorenes alder ved oppnådd doktorgrad analysert, samt den tid som medgår fra embetseksamen ...
  • Norske forskere i 1960-årene - rekruttering og mobilitet 

   Baklien, Bergljot; Maus, Kirsten Wille; Skoie, Hans (NAVF-melding;1975-4, Report, 1975-05)
   I denne meldingen gjengir vi en studie av utviklingen av det norske forskersamfunnet i 1960-årene - en periode som var preget av institusjonsbygging og en betydelig vekst i tallet på forskere. Ved siden av å beskrive ...
  • Norske forskere i 1970-årene - rekruttering og mobilitet 

   Berge, Elisabeth (NAVF-melding;1981-7, Report, 1981-12)
   I denne melding presenterer vi en studie av rekruttering til og avansement og mobilitet innen norsk forskning i tidsrommet 1969-77. Undersøkelsen omfatter universitetene og instituttene. Industriens forskere er ikke inkludert.
  • Norske legers arbeidstid 

   Olsen, Singulf (NAVF-melding;1970-2, Report, 1970-10)
   Denne melding gir resultatene av en begrenset bearbeiding av tidligere registrerte opplysninger om legers arbeidstid i uken 24.-30. april 1966 og deres behov for kontor- og laboratoriehjelp.
  • Norske studentar og kandidatar i 1976 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-3, Report, 1977-07)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1976. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1977 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1978-2, Report, 1978-08)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1977. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1978 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1979-1, Report, 1979-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1978. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1979 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1980-1, Report, 1980-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og tilsvarande institusjonar i tida 1960-1979. Her er oppgåver over nye studentar og samla tal på studentar etter fagstudium og kjønn. Meldinga ...
  • Norske studenter og kandidater i 1980 

   Plyhn, Einar (NAVF-melding;1981-6, Report, 1981-09)
   Denne meldingen gir statistikk over norske studenter ved universitet og tilsvarende institusjoner for tidsrommet 1960 - 1980. Den inneholder opplysninger over nye studenter og samlet antall studenter etter fagstudium og ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1976-8, Report, 1976-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960-1975. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-5, Report, 1975-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960 - 1974. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1974-2, Report, 1974-05)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter i tiårsperioden 1963 til 1973. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1973-4, Report, 1973-08)
   Denne melding gir kvantitative oversikter over tilstand og bevegelse i studentmassen 1972 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om artianernes studiefrekvens og om studenttilgangen og den samlede ...