Now showing items 222-241 of 432

  • Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding - En konferanserapport 

   Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-4, Report, 1976-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 9.-10. februar 1976 en konferanse på Voksenåsen ved Oslo om "Norsk forskningspolitikk i lys av forskningsmeldingen". Denne rapporten inneholder de foredrag som ble holdt ved konferansen ...
  • Norsk forskningspolitikk og forskningspolitisk rådgivning - hovedtrekk fra etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-rapport;1991-9, Report, 1991-09)
   Denne rapporten inneholder to deler. Den første representerer en utvidet og bearbeidet versjon av et invitert foredrag i Grøholt-utvalget 18.04.90. Den andre, som drøfter spørsmålet om Norge igjen bør få et Forskningspolitisk ...
  • Norsk instituttsektors medfinansiering av prosjekter ved deltakelse i EUs forskningsprogrammer 

   Godø, Helge (U-notat;2002-8, Working paper, 2002-10)
   Formålet med dette notatet er å beskrive og vurdere hvordan norsk instituttsektor skaffer midler til medfinansieringen av sin andel (vanligvis 50%) av prosjektkostnadene når de deltar i EUs forskningsprogrammer. Hovedfokus ...
  • Norske artikler i Science Citation Index 1990-92 

   Sivertsen, Gunnar (U-notat;1993-21, Working paper, 1993-11-25)
   Denne undersøkelsens primære hensikt er å finne ut hvilke norske forskere som oftest publiserer i tidsskrifter som dekkes av Science Citation Index. Undersøkelsen er utført for Norges Forskningsråd v/ Torstein Pedersen.
  • Norske doctores kreert i tidsrommet 1920-1964. Fagområde, alder og tidsavstand fra embetseksamen til doktorgrad 

   Nørstebø, Guttorm; Skoie, Hans (NAVF-melding;1965-4, Report, 1965-11)
   Denne meldingen viser hvor mange doktorgrader som er meddelt innenfor hvert fagområde i Norge i tidsrommet 1920-64. Videre er doktorenes alder ved oppnådd doktorgrad analysert, samt den tid som medgår fra embetseksamen ...
  • Norske doktorgrader - Tabellsamling 

   Olsen, Terje Bruen (U-notat;1995-5, Working paper, 1995-03)
   Dette er en ajourført versjon av tabeller i "Norske doktorgrader i tall - med særlig vekt på tiårsperioden 1984-93" (Rapport 9/94). Nye doktorgrader i 1994 er innarbeidet i alle tabeller, og tiårstabellene er oppdatert til ...
  • Norske doktorgrader i tall - med særlig vekt på tiårsperioden 1984-93 

   Olsen, Terje Bruen (Utredningsinstituttet-rapport;1994-9, Report, 1994-10)
   Tildeling av doktorgraden er det synlige sluttproduktet av et utført stykke kvalifisert forskningsarbeid og evt av en gjennomført forskerutdanning. Denne rapporten gir en oversikt over avlagte doktorgrader. Utrednings ...
  • Norske forskere i 1960-årene - rekruttering og mobilitet 

   Baklien, Bergljot; Maus, Kirsten Wille; Skoie, Hans (NAVF-melding;1975-4, Report, 1975-05)
   I denne meldingen gjengir vi en studie av utviklingen av det norske forskersamfunnet i 1960-årene - en periode som var preget av institusjonsbygging og en betydelig vekst i tallet på forskere. Ved siden av å beskrive ...
  • Norske forskere i 1970-årene - rekruttering og mobilitet 

   Berge, Elisabeth (NAVF-melding;1981-7, Report, 1981-12)
   I denne melding presenterer vi en studie av rekruttering til og avansement og mobilitet innen norsk forskning i tidsrommet 1969-77. Undersøkelsen omfatter universitetene og instituttene. Industriens forskere er ikke inkludert.
  • Norske legers arbeidstid 

   Olsen, Singulf (NAVF-melding;1970-2, Report, 1970-10)
   Denne melding gir resultatene av en begrenset bearbeiding av tidligere registrerte opplysninger om legers arbeidstid i uken 24.-30. april 1966 og deres behov for kontor- og laboratoriehjelp.
  • Norske studentar og kandidatar i 1976 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-3, Report, 1977-07)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1976. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1977 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1978-2, Report, 1978-08)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1977. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1978 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1979-1, Report, 1979-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1978. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1979 

   Eeg-Henriksen, Fride (NAVF-melding;1980-1, Report, 1980-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og tilsvarande institusjonar i tida 1960-1979. Her er oppgåver over nye studentar og samla tal på studentar etter fagstudium og kjønn. Meldinga ...
  • Norske studenter og kandidater i 1980 

   Plyhn, Einar (NAVF-melding;1981-6, Report, 1981-09)
   Denne meldingen gir statistikk over norske studenter ved universitet og tilsvarende institusjoner for tidsrommet 1960 - 1980. Den inneholder opplysninger over nye studenter og samlet antall studenter etter fagstudium og ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1976-8, Report, 1976-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960-1975. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-5, Report, 1975-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960 - 1974. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1974-2, Report, 1974-05)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter i tiårsperioden 1963 til 1973. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1973-4, Report, 1973-08)
   Denne melding gir kvantitative oversikter over tilstand og bevegelse i studentmassen 1972 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om artianernes studiefrekvens og om studenttilgangen og den samlede ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1969-3, Report, 1969-08)
   Denne melding gir kvantitative oversikter over tilstand og bevegelse i studentmassen i 1968 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om artianernes studietilbøyelighet og om studenttilgangens og den samlede ...