• Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt 

   Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU-rapport;2018:25, Research report, 2018-09)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU laget en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten presenterer og ...
  • Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Nesje, Kjersti; Madsen, Aleksander Å.; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-rapport;2019:32, Research report, 2019-12)
   Hovedformålet med denne rapporten er å undersøke utdanningskvaliteten samt overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Vi sammenligner dem som har studert i utlandet, med dem som har tatt hele graden ved et norsk lærested. ...
  • Evaluation of the national research school scheme 

   Piro, Fredrik; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Aksnes, Dag W.; Nesje, Kjersti; Børing, Pål (NIFU Report;2018:13, Research report, 2018-04)
   The main conclusion of this evaluation is that the national research school scheme has led to more national cooperation between research environments, and that the components of the training program provided to the PhD ...
  • Fagskoleutdannedes karriereveier : Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018 

   Skålholt, Asgeir; Madsen, Aleksander Årnes; Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU-rapport;2020:12, Research report, 2020-03)
   Denne rapporten viser funn fra en spørreundersøkelse sendt til alle som fullførte fagskoleutdanninger i 2017 eller 2018. Undersøkelsen ble gjennomført november 2019. Vi undersøker arbeidsmarkedsstatus, arbeidsledighet, ...
  • Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2019-2, Others, 2019-01)
   En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet ...
  • Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag 

   Høst, Håkon; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:21, Research report, 2018-06)
   Tema for denne rapporten er studentenes gjennomføring i fagskoleutdanninger innenfor tre områder: Kreative utdanninger, helsefagutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger. De sentrale problemstillingene i prosjektet har ...
  • Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2020:1, Others, 2020-05)
   Med digitalisering av skolen, har det blitt økt tilgang på digitale ressurser, herunder digitale læringsspill. Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning, og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Et ...
  • Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per Olaf; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2018:10, Research report, 2018-06)
   Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom ...
  • Regionale forskjeller i kompetansebehov 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU Innsikt;2019-11, Others, 2019-04-12)
   Det er små regionale forskjeller i hvilket fagfelt norske virksomheter ønsker å rekruttere fra. Unntaket fra dette er økonomisk administrative fag som har et vesentlig større nedslagsfelt i Oslo og Akershus enn i de andre ...
  • Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler 

   Støren, Liv Anne; Reiling, Rune Borgan; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte Eline; Carlsten, Tone Cecilie; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU-rapport;2019:3, Research report, 2019-03)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning ...