• A Better understanding of Interdisciplinary research in Climate Change 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Borlaug, Siri Brorstad; Klitkou, Antje; Lyall, Catherine; Yearley, Steven (NIFU Working Paper;2013:15, Working Paper, 2013-10)
   This paper is divided into two main parts, the first of which reviews some of the literature on interdisciplinary research collaboration and categorises articles according to their contribution. The second part of the paper ...
  • Analysis of Biofuels Policy in the Nordic Countries 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Eerola, Annele (Others, 2013-03)
   This brief study of biofuel policy in the Nordic countries analyses key policy documents, policy instruments for realising the strategies, government funding of related RD&D and considers how European and national policies ...
  • Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning: Underveisrapport, første delrapport 

   Støren, Liv Anne; Carlsten, Tone Cecilie; Reiling, Rune Borgan; Olsen, Dorothy Sutherland; Arnesen, Clara Åse (NIFU Arbeidsnotat;2016:16, Working paper, 2016-11)
   Denne rapporten er første delrapport fra et treårig prosjekt som NIFU utfører på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Prosjektet omhandler arbeidsgiveres vurdering av nyansatte som nokså nylig er ferdige med masterutdanninger, ...
  • Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning 

   Støren, Liv Anne; Mark, Michael Spjelkavik; Madsen, Aleksander Å.; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Ulvestad, Marte E. S.; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2020:15, Research report, 2020-07)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med høyere utdanning innenfor IKT. Tidligere undersøkelser gir dels motstridende resultater; noen ...
  • Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation 

   Olsen, Dorothy Sutherland (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article takes the link between learning and innovation as its starting point and explores how this relationship might be managed within the innovative firm. In order to gain a better overview of the kinds of activities, ...
  • Bedriftskultur for læring: En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter 

   Solberg, Espen; Børing, Pål; Larsen, Knut Arild; Gleinsvik, Audun; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU rapport;2013-27, Research report, 2013-08-30)
   Rapporten ser spesifikt på betydningen av etter- og videreutdanning i små og mellomstore bedrifter. Analysen har også et særlig fokus på regionale forhold. Rapporten bygger på et bredt utvalg av internasjonale og nasjonale ...
  • Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark - status og videreutvikling 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Thune, Taran (NIFU rapport;2011-26, Research report, 2011-05)
   På oppdrag fra Høgskolen i Hedmark har NIFU blitt bedt om å gjennomføre en utredning av innsatsområdet bioteknologi. Høgskolen har bedt om et kunnskapsgrunnlag basert på en analyse av forsknings- og undervisningsaktiviteter ...
  • Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport: Policy brief fra prosjektet InnoDemo 

   Klitkou, Antje; Coenen, Lars; Andersen, Per Dannemand; Fevolden, Arne Martin; Hansen, Teis; Nikoleris, Alexandra; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU Arbeidsnotat;4-2015, Working Paper, 2015-02)
   InnoDemo-prosjektet har undersøkt skandinaviske demonstrasjonsprosjekter for bærekraftige energi- og transportsystemer, som fornybar elektrisitet, hydrogen og avansert biodrivstoff, og hvordan de bør videreutvikles. ...
  • Digitalisering og fremtidige kompetansebehov i kraftnæringen : En tilleggsstudie basert på NHOs Kompetansebarometer 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Carlsten, Tone Cecilie; Børing, Pål; Rørstad, Kristoffer (NIFU Arbeidsnotat;2019:4, Working paper, 2019-04)
   Energi Norge og EL og IT Forbundet har gitt NIFU i oppdrag å gjennomføre en analyse av utvalgte data relevante for kraftnæringen, og se nærmere på hva andre studier har funnet om fremtidige kompetansebehov for denne næringen. ...
  • Dimensions of Research and Innovation Policies to Address Grand and Global Challenges 

   Kallerud, Egil; Amanatidou, Effie; Upham, Paul; Nieminen, Mika; Klitkou, Antje; Olsen, Dorothy Sutherland; Toivanen, Maria Lima; Oksanen, Juha; Scordato, Lisa (NIFU Working Paper;2013:13, Working Paper, 2013-08)
   Through our selective and cursory overview of a few cases and aspects of the international development of R&I policies framed in terms of addressing grand and global challenges, we find then a number of recurring issues ...
  • Evaluation of the Norwegian scheme for independent research projects (FRIPRO) 

   Langfeldt, Liv; Ramberg, Inge; Sivertsen, Gunnar; Bloch, Carter; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU report;2012-8, Research report, 2012-03)
   FRIPRO is a funding scheme for independent research projects encompassing basic research in all areas. It is a key instrument of the Research Council of Norway (RCN) for fostering basic research and promoting high scientific ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del II av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020). Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Fleksibel opplæring for voksne : En kunnskapsoppsummering 

   Wollscheid, Sabine; Bergene, Ann Cecilie; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU-rapport;2020:29, Research report, 2020-12)
   På oppdrag fra Kompetanse Norge har NIFU laget en kunnskapsoppsummering over internasjonal og nasjonal forskning om betydningen av ulike dimensjoner i fleksibel opplæring og betydningen av fleksibilitet i opplæringen for ...
  • Forberedt for fag : En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 

   Skålholt, Asgeir; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU Arbeidsnotat;2019:20, Working paper, 2019-11)
   Dette er NIFUs evaluering av Kompetanse Norges utprøving av fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Kompetansepluss arbeid er et program som har som mål å gi arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter en mulighet til ...
  • "From terrible teen to terrific trainee": Norwegian cases of innovative workplace-school collaboration to educate young people to become skilled workers in modern manufacturing industry 

   Øyum, Lisbeth; Olsen, Dorothy Sutherland; Thøring, Linn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Contemporary debates over "the factory of the future" show that industries will need vocational workers that are empowered and skilled to act as decision-makers and controllers, holding technical and social skills of a ...
  • Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf (;2021:00703, Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres resultater fra følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. Evalueringen er gjennomført som et teamarbeid mellom forskere fra forskningsinstituttene SINTEF, NIBR ...
  • Glidende overgang: Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk 

   Lekve, Kyrre; Olsen, Dorothy Sutherland; Fevolden, Arne Martin (NIFU rapport;2013-46, Research report, 2013-11-26)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norsk Radiografforbund. Formålet med rapporten er å undersøke om oppgavedeling mellom radiografer og radiologer er en hensiktsmessig måte å løse flaskehalser innen bildediagnostikken. ...
  • IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? 

   Tømte, Cathrine; Kårstein, Asbjørn; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU rapport;2013-20, Research report, 2013-03-15)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan lærerutdanningene bidrar til at lærerstudentene utvikler det som kan kalles profesjonsfaglig digital kompetanse. Med profesjonsfaglig digital kompetanse mener vi didaktisk ...
  • IKT og læring i høyere utdanning: Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning 

   Tømte, Cathrine; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU rapport;2013-32, Research report, 2013-10-16)
   Formålet med studien er å belyse hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning og om pedagogisk bruk av IKT bidrar til studiekvalitet. Vi har besøkt åtte læresteder innenfor høyere utdanning og intervjuet fagansatte og ...