• Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2023:12, Research report, 2023-08)
   Dette er andre delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo gjennomfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evalueringen er Utdanningsdirektoratet. I denne delrapporten ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Seland, Idunn; Tønder, Anna Hagen (Fafo-notat;2015:12, Working Paper, 2015-11)
   Forord Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2 

   Andresen, Silje; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Oldervoll, Johannes; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2016:18, Working paper, 2016-11)
   Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 3 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2017:14, Working paper, 2018-01)
   Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten ...
  • Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport 

   Bjørnset, Mathilde; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU-rapport;2018:33, Research report, 2018-12)
   I denne sluttrapporten presenterer Fafo og NIFU en felles evaluering av forsøket med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert ...
  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, andre syntese 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU Innsikt 2023-3, Others, 2023-08)
   I dette syntesenotatet vil vi se på implementeringen av nye læreplaner og ny struktur på vg2 som følge av fagfornyelsen. Vi ser også på analyser av overganger fra vg1 til vg2, overganger fra vg2 til vg3, hvordan fagfornyelsen ...
  • Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen 

   Høst, Håkon; Skålholt, Asgeir; Nyen, Torgeir (NIFU-arbeidsnotat;2012:10, Working paper, 2012-12)
   Rapporten er basert på en undersøkelse av norske bedrifters vurdering av lærlingordningens anvendelighet. Et utvalg på 800 bedrifter ble i september 2012 telefonintervjuet om deres syn på lærlingordningen og interessen for ...
  • På veien til fagbrev. Analyser av Lærlingundersøkelsen 

   Nyen, Torgeir; Næss, Terje; Skålholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen (Fafo-rapport;2011:28, Research report, 2011-11)
   Denne rapporten gir et bilde av lærlingenes opplevelse av sitt lærings- og arbeidsmiljø. Rapporten inneholder også vurderinger av undersøkelsen som mål på kvalitet i fagopplæringen.
  • Å bli helsefagarbeider: En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget 

   Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen (NIFU rapport;2013-5, Research report, 2013-01-22)
   Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å ta påbygging til studiespesialisering i ...