• Selvforståelse, motivasjon og mestring i studiekarrieren 

   Neset, Tore (NIFU skriftserie;1997:5, Research report, 1997-02)
   Spørsmålet om studiekvalitet og studieeffektivitet er blitt mer sentralt på 90-tallet,ikke minst på bakgrunn av den sterke økningen i studenttallet. NIFU ser det som en viktig oppgave å øke forståelsen omkring hvilke ...
  • Utdanningsvekst og kandidatproduksjon 

   Neset, Tore (U-notat;1996-4, Working paper, 1996)
   Den enorme veksten i studenttallet etter 1988 har medført store endringer i høyere utdanning. De fleste læresteder og utdanningstyper har fått flere studenter og utdanner . langt flere kandidater enn noen gang. Dette notatet ...