• Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2022: Resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere på rektorutdanningen 

   Vika, Karl Solbue; Lyckander, Rønnaug Haugland; Bergene, Ann Cecilie; Samuelsen, Ørjan Arnevig; Gjerustad, Cay (NIFU-rapport;2023:6, Research report, 2023-05)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2022, en spørreundersøkelse rettet mot deltakere på ...
  • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2023:12, Research report, 2023-08)
   Dette er andre delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo gjennomfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evalueringen er Utdanningsdirektoratet. I denne delrapporten ...
  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, andre syntese 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU Innsikt 2023-3, Others, 2023-08)
   I dette syntesenotatet vil vi se på implementeringen av nye læreplaner og ny struktur på vg2 som følge av fagfornyelsen. Vi ser også på analyser av overganger fra vg1 til vg2, overganger fra vg2 til vg3, hvordan fagfornyelsen ...
  • Fravær som vekker bekymring: Skoleeieres og skolelederes inntrykk og forståelse av fraværssituasjonen i Skole-Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue; Lynnebakke, Brit; Vonen, Maria Njølstad; Lyckander, Rønnaug Haugland; Samuelsen, Ørjan Arnevig (NIFU-rapport;2023:14, Research report, 2023-08)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2023 

   Bergene, Ann Cecilie; Samuelsen, Ørjan Arnevig; Daus, Stephan; Lyckander, Rønnaug Haugland; Vika, Karl Solbue; de Besche, Torstein (NIFU-rapport;2023:10, Research report, 2023-06)
   NIFU har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for ...
  • Utvikling av pedagogisk praksis? Oppfølgingsundersøkelse halvannet år etter gjennomført videreutdanning blant barnehagelærere, lærere og yrkesfaglærere 

   Lødding, Berit; Bergene, Ann Cecilie; Pedersen, Cathrine; Samuelsen, Ørjan Arnevig; Lyckander, Rønnaug Haugland (NIFU-rapport;2023:8, Research report, 2023-06)
   Denne rapporten om pedagogisk praksis i ulike lærergrupper nesten to år etter gjennomført videreutdanning er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen som presenteres i rapporten, ...