• Bruk av digital teknologi i høyere utdanning – en kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-2, Others, 2023-03-31)
   Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har vi sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Vi ser på ordinære undervisningssituasjoner, med fokus på studenter og undervisere. Kunnskapsoppsummeringen ...
  • Bruken av læringsutbyttebeskrivelser: En kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2022:29, Research report, 2022-12)
   NIFU har på vegne av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) laget en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. ...
  • Citation metrics covary with researchers’ assessments of the quality of their works 

   Aksnes, Dag W.; Piro, Fredrik Niclas; Fossum, Lone Wanderås (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   For a long time, citation counts have been used to measure scientific impact or quality. Do such measures align with researchers’ assessments of the quality of their work? In this study, we address this issue by decomposing ...
  • Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet: En kunnskapsoversikt 

   Wollscheid, Sabine; Alne, Ragnar; Bergene, Ann Cecilie; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2022:20, Research report, 2022-09)
   På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har NIFU laget en kunnskapsoppsummering over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering i arbeidslivet. ...
  • Forbruksforskning i Norge: En kunnskapsoversikt 

   Fossum, Lone Wanderås; Wollscheid, Sabine; Siversen, Gunnar (NIFU-rapport;2021:24, Research report, 2021-12)
   I denne rapporten presenteres en kvantitativ og tematisk kunnskapsoversikt over norsk forbruksforskning hvor også fagmiljøene som jevnlig bidrar til feltet er kartlagt. I tillegg til rapporten formidles resultatet til ...
  • FoU-aktivitet i grunnskolelærerutdanningene (GLU): En kartlegging for NOKUT – delrapport 1 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:16, Report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for grunnskolelærerutdanningene (GLU). Kartleggingen vil inngå som ...
  • FoU-aktivitet i sykepleierutdanningen: En kartlegging for NOKUT – delrapport 3 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:18, Research report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for sykepleierutdanning. Kartleggingen skal blant annet kunne brukes ...
  • FoU-aktivitet i utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV): En kartlegging for NOKUT – delrapport 2 

   Slette, Aslaug Louise; Sivertsen, Gunnar; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:17, Research report, 2023-10)
   NIFU har på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført en kartlegging av FoU-aktivitet i de norske fagmiljøene som sørger for utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV). ...
  • Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning 

   Korseberg, Lene Kirstine; Stubhaug, Magnus Eliasson; Ballo, Jannike Gottschalk; Drange, Christina Vogsted; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:23, Research report, 2023-11)
   Analysene i denne rapporten er utført i forbindelse med prosjektet Tilgjengelighet i høyere utdanning (TiHU), som er en del av en rammeavtale NIFU har inngått med Kunnskapsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å ...
  • An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes 

   Aksnes, Dag W.; Fossum, Lone Wanderås; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-4, Others, 2020-02-26)
   One objective of the Structural Reform introduced in Norwegian higher education in 2015 is to promote high quality of research and contribute to more academic environments performing at a high international level. Higher ...
  • Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie 

   Fossum, Lone Wanderås; Bergene, Ann Cecilie; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU-rapport;2022:17, Research report, 2022-09)
   Tematikken for denne rapporten er Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie, og er utarbeidet på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Som en følge av arbeidet med RETHOS, de nye ...
  • Kartlegging av nordisk forskning på eksamen 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Flobakk-Sitter, Fride; Wollscheid, Sabine; Fossum, Lone Wanderås; Korseberg, Lene (NIFU-rapport;2022:18, Research report, 2022-09)
   Tema for denne rapporten er sluttvurdering i de nordiske land. Rapporten er todelt, der del 1 beskriver utdanningssystemet og vurderingssystemet i de fem nordiske land, i tillegg til å vise i hvilken grad sluttvurdering ...
  • Kompetanse for grønn omstilling: En gjennomgang av forskningslitteratur og arbeidslivets kompetansebehov knyttet til miljø- og klimautfordringer 

   Normann, Håkon Endresen; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Klitkou, Antje; Børing, Pål; Solberg, Espen; Lund, Henrik Brynthe; Wardeberg, Mari; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:5, Research report, 2023-03)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kompetansebehovsutvalget. Den inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for Kompetansebehovsutvalgets arbeid med kompetansebehov og grønn omstilling. Rapporten bygger på en ...
  • Kompetanse for hva og hvem? Kompetansehevingens rolle i pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning 

   Korseberg, Lene; Slette, Aslaug Louise; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-8, Others, 2023-11-14)
   Manglende kompetanse blant undervisere blir ofte trukket frem som en av de mest sentrale barrierene for å styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning. I dette notatet belyser vi hvordan begrepet ...
  • Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet: En kunnskapsoversikt 

   Wollscheid, Sabine; Lynnebakke, Brit; Bergene, Ann Cecilie; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2022:27, Research report, 2022-12)
   På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har NIFU laget en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning på betydningen av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet. Rapporten ...
  • Konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering innen utdanning: En kunnskapsoversikt 

   Wollscheid, Sabine; Lynnebakke, Brit; Kindt, Marianne Takvam; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2022:22, Research report, 2022-10)
   På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har NIFU laget en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering innen utdanning. Rapporten ...
  • Konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn: En kunnskapsoversikt 

   Wollscheid, Sabine; Lynnebakke, Brit; Fossum, Lone Wanderås; Bergene, Ann Cecilie (NIFU-rapport;2021:22, Research report, 2021-12)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har NIFU laget en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. ...
  • Kunnskapsoppsummering kompetansebehov og grønn omstilling 

   Klitkou, Antje; Fossum, Lone Wanderås; Normann, Håkon Endresen (NIFU-arbeidsnotat;2022-9, Working paper, 2022-10)
  • Kvalitet i praksisperioden : En kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanninger 

   Flobakk-Sitter, Fride; Ballo, Jannike Gottschalk; Hovdhaugen, Elisabeth; Fossum, Lone Wanderås; Karlstrøm, Henrik (NIFU-rapport;2023:11, Research report, 2023-06)
   I denne rapporten presenterer NIFU en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om kvalitet i praksisperioden ved utvalgte profesjonsutdanninger. Her presenteres og oppsummeres relevant norsk og europeisk forskningslitteratur ...
  • Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021 

   Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Østby, Mona Nedberg; Fossum, Lone Wanderås (NIFU arbeidsnotat;2021-15, Working paper, 2021-11-26)
   Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra tidsbruksundersøkelsen for det vitenskapelige og faglige personalet ved landets universiteter og høgskoler for undervisningsåret 2020–2021. Vi ser særlig på hvordan de ansatte ...