Now showing items 1-20 of 478

  • 15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019 

   Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-14, Others, 2020-11-26)
   Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15,1 milliarder kroner i instituttsektoren i 2019, noe som gir en realnedgang på om lag halvannen prosent fra 2018. Hele nedgangen skyldes lavere kapitalutgifter. ...
  • A college on every cape: Gender equality, gender segregation and higher educational expansion 

   Rogne, Adrian Farner; Knutsen, Tora Kjærnes; Modalsli, Jørgen (Others, 2023)
   The great expansion of highereducational systemsin Western countries in the latter half of the 20thcentury had a profound impact on educational opportunities andis central to understanding the reversal of the gender gap ...
  • A Model for Predicting Educational Enrolment and Output in the Post-secondary Educational System of Norway 

   Birkeland, Eva (Others, 1967)
   This report describes an attempt to develop a mathematical model designed for the purpose of forecasting enrolment, graduation and drop-out in universities and other institutions engaged in post-secondary education.
  • Adding value to side-streams in the food and beverage industry: Lessons for the circular bioeconomy 

   Klitkou, Antje; Bolwig, Simon (NIFU Insight;2019-12, Others, 2019-06-13)
   We present main challenges and opportunities for the valorisation of side-streams in the food and beverage industry, based on comparative case studies in Norway and in Denmark: on whey in the dairy industry, on animal ...
  • Analysis of Biofuels Policy in the Nordic Countries 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Eerola, Annele (Others, 2013-03)
   This brief study of biofuel policy in the Nordic countries analyses key policy documents, policy instruments for realising the strategies, government funding of related RD&D and considers how European and national policies ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1985 - Kandidater fra universiteter og høgskoler 

   Unknown author (NAVF-notat;1988-3, Others, 1988-02)
   NAVFs utredningsinstitutt gjennomfører årlig undersøkelser av arbeidsmarkedet for høyere utdannet arbeidskraft. Nyutdannede kandidater blir spurt om deres situasjon på arbeidsmarkedet ca. et halvt år etter at de har avlagt ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1987 - Kandidater fra universiteter og høgskoler 

   Unknown author (NAVF-notat;1989-3, Others, 1989-02)
   NAVFs utredningsinstitutt har siden 1972 årlig gjennomført undersøkelser av arbeidsmarkedet for høyere utdannet arbeidskraft. Nyutdannede kandidater blir spurt om deres situasjon på arbeidsmarkedet ca. et halvt år etter ...
  • Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

   Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
   Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...
  • Betydningen av ekstern finansiering for faglig profil og midlertidighet 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2024-8, Others, 2024-06-14)
   Hva er virkningene av ekstern finansiering for norske forskningsmiljøer? I denne innsikten ser vi på forholdet mellom basisfinansiert og eksternfinansiert forskning i norsk forskning. Vi viser hvordan finansieringen er ...
  • Bosted etter studiene 

   Fidjeland, Andreas Østbø; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023:10, Others, 2023-11)
   Undersøkelser av studenter viser at det er vanlig å bo der en studerte også etter at studiene er ferdig. Tidligere studier viser også at det er vanligst å søke høyere utdanning i en annen region enn ens hjemregion. Dette ...
  • Bruk av digital teknologi i høyere utdanning – en kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-2, Others, 2023-03-31)
   Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har vi sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Vi ser på ordinære undervisningssituasjoner, med fokus på studenter og undervisere. Kunnskapsoppsummeringen ...
  • Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

   Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2022:6, Others, 2022-06)
   En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter ...
  • Considerable increase in Norway’s R&D 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
   Preliminary figures for 2015 show that Norway spent more than 60 billion NOK on research and experimental development (R&D). This represents an increase of 12 per cent from 2014, or 6.5 billion NOK. The R&D share of GDP ...
  • Continued growth in Nordic R&D activity 

   Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-9, Others, 2020-11-17)
   Preliminary figures from the Nordic statistical producers show that just over 458 billion NOK was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2019. In fixed prices, this equals an increase ...
  • Continued growth in Norway's R&D efforts 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
   Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
  • Creating Prospective Value Chains for Renewable Road Transport Energy Sources 

   Wessberg, Nina; Leinonen, Anna; Tuominen, Anu; Eerola, Annele; Bolwig, Simon (EFP Brief;257, Others, 2014-07)
   If the Nordic energy and transport sectors are to meet the 2050 energy and climate policy targets, major systemic chang-es are necessary. The transition requires cooperation between public and private actors. The approach ...
  • Digital teknologi i undervisningen: hva, hvorfor og hvordan? 

   Slette, Aslaug Louise; Korseberg, Lene; Flobakk-Sitter, Fride; Stalheim, Odd Rune (NIFU Innsikt;2023-11, Others, 2023-12-11)
   Digitalisering i høyere utdanning blir ofte en diskusjon om tekniske løsninger. Hvordan kan vi vri diskusjonen fra teknologibasert tenkning og mer over til designbasert tenkning? Gjennom fem eksempler ser vi nærmere på ...
  • Doktorgrader i tall 1-2016 

   Sarpebakken, Bo (Others, 2016-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.