• Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1 

   Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Bergene, Ann Cecilie; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Skålholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2022:8, Research report, 2022-03)
   Dette er første delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, Fafo og OsloMet utfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evaluereringen er Utdanningsdirektoratet. Evalueringen er organisert i form av ulike ...
  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese 

   Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Dahlback, Jorunn; Tønder, Anna Hagen (NIFU Innsikt;2022:3, Others, 2022-04)
   Denne utgaven av NIFU Innsikt bygger på første underveisrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag. Den omhandler bakgrunnen og prosessen bak læreplan- og strukturendringene i fagfornyelsen yrkesfag. I tillegg gis ...