• Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren 

      Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E. S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:10, Research report, 2019-07)
      Akademiske karrierer, rekruttering av vitenskapelig ansatte og forskeres mobilitet har fått større oppmerksomhet etter stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (2016–2017). Ikke minst er det en sentral politisk målsetting ...