Now showing items 21-29 of 29

  • På vei mot fagskoler? En kartlegging av privatskolemarkedet 

   Brandt, Ellen (NIFU STEP-rapport;17-2007, Research report, 2007-05)
   NIFU STEP gir i denne rapporten en oversikt over ulike yrkesrettede utdanningstilbud med studieavgifter fra private skoler. Fokus er på utdanninger som ikke reguleres av Opplæringsloven, Lov om frittstående skoler, Lov om ...
  • Psykologprofesjonen - Framvekst, praksis, evaluering 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1979-6, Report, 1979-11)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 29.-31. mars 1979 et seminar på Sundvolden om psykologprofesjonen. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av debatten. Vi ...
  • Rekruttering og relevans - om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik 

   Brandt, Ellen (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:28, Working Paper, 2005-10)
   Økt opptak til elektroingeniørutdanning ved de fleste høgskoler i 2005. Det totale opptaket til elektroingeniørutdanninger økte fra 2001 til 2002, men sank i de neste årene.
  • Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill 

   Brandt, Ellen; Thune, Taran; Ure, Odd Bjørn (NIFU STEP rapport;2009-6, Research report, 2009-03)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet som har ønsket en gjennomgang av markedet for etter- og videreutdanning (EVU) utover videregående opplæringsnivå, som innspill i prosessen med å gjennomgå ...
  • Universitetspilotene - en vurdering av forsøk med næringsrettet universitetssatsing 

   Hetland, Per; Brandt, Ellen (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:45, Working paper, 2006-12)
   Høsten 2006 fikk NIFU STEP i oppgave å gi en vurdering av hvordan universitetspilotene hadde fungert fram til dags dato og gi noen anbefalinger i forhold til en eventuell videreføring og videreutvikling.
  • Utdanning og arbeidsmarked 1991 - Tendenser og perspektiver 

   Brandt, Ellen (NAVF-rapport;1991-13, Report, 1991-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser i rekrutteringen til høyere utdanning og tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver på utviklingen fremover. ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1993 

   Brandt, Ellen (Utdanning og arbeidsmarked;1993, Report, 1993-10)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra Utredningsinstituttet utgis årlig og har som formål å gi et ...
  • Utdanningsinstitusjoner i alternativ medisin 

   Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (NIFU skriftserie;1998:15, Research report, 1998-12)
   NIFU gir i denne rapporten en oversikt over utdanningsinstitusjoner i alternativ medisin, som baserer seg på et spørreskjema utarbeidet og sendt til institusjonene av Sosial- og helsedepartementet. Arbeidet med rapporten ...
  • "Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifter 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1989-7, Report, 1989-10)
   NAVFs utredningsinstitutt har i de senere årene blitt mer opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, særlig for høyere utdannede. Vi har tidligere sett på dette fra individenes side. Denne rapporten ser det fra bedriftenes ...