Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGodø, Helge
dc.date.accessioned2020-07-23T12:23:22Z
dc.date.available2020-07-23T12:23:22Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670038
dc.description.abstractDette notatet presenterer endel problemstillinger og tematiske motiver som vil stå sentralt i fokus i forbindelse med en planlagt undersøkelse av hvordan IKT1-baserte nøkler skapes - og hva slags virkninger disse igjen skaper hvis de tas i bruk. Gjennom innsamling av et datagrunnlag basert på intervjuundersøkelser og in situ observasjoner (feltarbeid) i aktuelle industrielle utviklingslaboratorier tar prosjektet sikte på å analysere og forklare formgiving (produktutvikling og FoU) av IKT-baserte nøkler (PIN-koder, krypteringsalgoritmer, strekkoder, etc). Materialet forventes å gi et kikkhull inn i samspillet mellom IKT og samfunn/kultur. En sentral problemstilling er konfigurasjonseffekten av de IKT-baserte nøklene - hvordan de formgis i selve utviklingprosesen og hva som formgis. De IKT-baserte nøklene representerer en teknologisk diskontinuitet i forhold til tradisjonelle (mekaniske) forbilder, med en langt større kapasitet og kapabilitet. Kombinert med komplementære teknologier og IKT-systemer kan de artikulere programmer for adferd og tilgang til materielle goder (penger, bygninger, etc) eller immaterielle verdier (moral, informasjon, kunnskap). Analysen forventes å gi et strategisk inntak til IKT relaterte kulturelle uttrykks- og samhandlingsformer, men viktigst: Normer, moral, makt, verdier og sosialt definerte prioriteringer og fordelinger som formgis gjennom IKT. Prosjektet vil kritisk konfrontere teoretiske begrepsrammer som "configuration of users" og konkurrerende forklaringsstrategier ut fra analyse av formgivere og deres arbeid, særlig ved å se nærmere på hvordan formgivingsbeslutninger fattes og gjennomføres. Prosjektet planlegges som en multippel case studie.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIFUen_US
dc.relation.ispartofseriesU-notat;1998-2
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFormgiving av virtuelle nøkler i IKT: Konfigurering av teknologi, brukere og samfunnen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal