Show simple item record

dc.contributor.authorGornitzka, Åse
dc.contributor.authorLarsen, Ingvild Marheim
dc.date.accessioned2020-07-22T07:17:29Z
dc.date.available2020-07-22T07:17:29Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669824
dc.description.abstractUtredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning ble i mai 1995 gitt i oppdrag å bistå Universitetet i Bergen i evalueringen av et prøveprosjekt om fristilling ved sju institutter. Forsøksvirksomheten har vært drevet i perioden 1993-95 og innebærer utvidede fullmakter til prøveinstituttene innen økonomi- og personalforvaltning. Dette notatet presenterer resultater fra evalueringen. Formålet med evalueringen er å kartlegge hvilken betydning fristillingen har hatt med sikte på en eventuell videreføring. Prosjektet er for Utredningsinstituttets del beregnet til ett månedsverk. Rapporten bringer videre deltakernes synspunkter, vurderinger og erfaringer i sammenfattet form, og er ment som et grunnlag for videre drøfting av erfaringer. Den er dermed ikke å oppfatte som den hele og fulle historien om fristillingsforsøket. Rapporten er med andre ord ikke en klassisk evaluering i den forstand at våre egne vurderinger av prosjektet står i sentrum.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUtredningsinstituttet for forskning og høyere utdanningen_US
dc.relation.ispartofseriesU-notat;1995-9
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFristilling ved Universitetet i Bergen - et forsøk verdt videreføring? - En evalueringen_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal