Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Terje
dc.date.accessioned2020-07-20T12:33:51Z
dc.date.available2020-07-20T12:33:51Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669728
dc.description.abstractEt av de sentrale kjerneaktivitetene ved NAVFs utredningsinstitutt er overvåking av utviklingen på det akademiske arbeidsmarkedet med utarbeidelse av perspektivanalyser for tilgang og behov for høyt kvalifisert arbeidskraft. Økende grad av mistilpasning mellom dimensjoneringen av utdanningssystemet og behovene i arbeidsmarkedet de siste 5 årene har vist et behov for en sterkere samordning av dimensjoneringen av utdanningssystemet og behovene i arbeidsmarkedet. I dette arbeidsnotatet har en oppsummert en del resultater mht fremtidig tilgang og behov for ulike typer høyere utdannet arbeidskraft fra prosjekter som NAVFs utredningsinstitutt har utført de seneste årene, i form av en prognose for det akademiske arbeidsmarkedet mot år 2000. En har også forsøke å finne årsakene til at tidligere prognoser slo feil og faktisk var med på å skape flere av de misforhold mellom dimensjoneringen av utdanningssystemet og behovene i arbeidsmarkedet som oppsto på slutten av 80- tallet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNAVFs utredningsinstitutten_US
dc.relation.ispartofseriesU-notat;1993-1
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEtterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraften_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal