Show simple item record

dc.contributor.authorWisted, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-20T11:44:22Z
dc.date.available2020-07-20T11:44:22Z
dc.date.issued1992-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669714
dc.description.abstractNAVFs utredningsinstitutt fikk i oppdrag å lage et rapporteringssystem for forskning, utvikling og utredning i den statlige miljøvernsektoren. Hver fagavdeling i: Miljøverndepartementet Statens forurensningstilsyn Direktoratet for naturforvaltning Statens kartverk Riksantikvaren Norsk Polarinstitutt Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsembetene skal årlig rapportere alle forsknings-, utviklings- og utredningsprosjekter som går over departementets (det vil i praksis si etatens eget) budsjett, bortsett fra det som finansieres over kapittel 1410 (forskningskapittelet) . Dette rapporteringssystemet skal fange opp på prosjektnivå hva de over nevnte etater selv utfører eller får utført.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNAVFs utredningsinstitutten_US
dc.relation.ispartofseriesU-notat;1992-4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleForslag til rapporteringssystem for forsknings-, utviklings- og utredningsprosjekter i den statlige miljøvernsektorenen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal