Show simple item record

dc.date.accessioned2019-07-30T10:16:02Z
dc.date.available2019-07-30T10:16:02Z
dc.date.issued1989-03
dc.identifier.isbn82-7218-217-3
dc.identifier.issn0800-4331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606703
dc.description.abstractDet har i den senere tid vært rettet ny oppmerksomhet mot omsorgs- og utdanningsyrkene i offentlig debatt. Sosialklienter møter stengte dører i flere kommuner. Lærermangelen er ikke lenger et problem bare for de nordligste fylkene, og den akutte mangelen på førskolelærere er egnet til å så tvil om realismen i vedtatte politiske målsettinger. "Eldrebølgen" som vil skylle over oss i begynnelsen av neste århundre, vil føre til et økende behov for arbeidskraft innen omsorgssektoren. Samtidig sliter omsorgs- og utdanningsyrkene allerede i dag med rekrutteringsproblemer, ikke minst på grunn av lønnsnivået innen disse typiske kvinneyrkene. Ved hjelp av data fra instituttets årlige arbeidsmarkedsundersøkelser vil vi belyse én side ved situasjonen til enkelte av kvinneyrkene, nemlig hvilke forhold nyutdannede førskolelærere, allmennlærere, sosionomer og barnevernpedagoger møter når de går ut på arbeidsmarkedet. Vi vil trekke sammenligninger med arbeidsmarkedssituasjonen til nyutdannede ingeniører, som har like lang utdanningstid, men der mennene er i flertall. Vi vil også sammenligne kvinnelige og mannlige kandidater med samme utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-notat;1989-4
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFire kvinneyrker og ett mannsyrke - En undersøkelse av arbeidsmarkedssituasjonen blant kvinner og menn for tre årskull nyutdannede høgskolekandidaternb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal