• Kompetanse 1988-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

      Aamodt, Per Olaf (Kompetanse;1988-1-2, Others, 1988)
      Utfordringer for utredningsinstituttet. Til alle dere som har ventet på KOMPETANSE i 1988: Her kommer det. Vi tar tidligere forsømmelser igjen med et utvidet dobbeltnummer denne gang. Med mye forhåpentligvis interessant stoff.