• RULETT - En etterspørselsmodell for ulike typer arbeidskraft 

      Larsen, Knut Arild (NAVF-notat;1985-13, Working paper, 1985-11)
      Dette notatet presenterer en matematisk modell av arbeidsmarkedet som skal brukes som et hjelpemiddel i Utredningsinstituttets arbeid med å anslå hvor mange som bør utdannes innen ulike yrker og fagområder med tanke på å ...