• Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 - Del 1 

      Eeg-Henriksen, Fride; Hernæs, Erik; Larsen, Knut Arild (NAVF-melding;1984-4, Report, 1984-04)
      Denne meldingen er første del av rapporteringen fra prosjektet "Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000", som har pågått ved Utredningsinstituttet siden 1980. Meldingen har til formål å gi en innføring i prosjektets ...