• Continuing Education for Managers and Engineers - From a Study of Norwegian Firms and Course Providers 

   Brandt, Ellen (NAVF-rapport;1991-2, Report, 1991-03)
   This report reviews continuing education courses for managers and engineers in Norway. The main themes are the division of labour and the cooperation between different providers of continuing education. Special focus is ...
  • Evaluering av tre-termins studieordning 

   Brandt, Ellen (U-notat;1995-24, Working paper, 1995-04)
   Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ba i juli 1992 NAVFs utredningsinstitutt om å foreta en ekstern evaluering av de prøveprosjekter med tre-termins studieordning som var satt i gang. Evalueringen gjaldt først ...
  • IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner 

   Arnesen, Clara Åse; Brandt, Ellen; Hovland, Grethe (U-notat;1997-11, Report, 1997)
   Denne rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Telenor for å belyse behovet for IT-kompetanse. Opprinnelig var ambisjonene at prosjektet skulle presentere og drøfte de prognoser som måtte være laget for dette kompetanseområdet. ...
  • Psykologprofesjonen - Framvekst, praksis, evaluering 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1979-6, Report, 1979-11)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 29.-31. mars 1979 et seminar på Sundvolden om psykologprofesjonen. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av debatten. Vi ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1991 - Tendenser og perspektiver 

   Brandt, Ellen (NAVF-rapport;1991-13, Report, 1991-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over aktuelle tendenser i rekrutteringen til høyere utdanning og tendenser på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning. Rapporten tar også opp perspektiver på utviklingen fremover. ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1993 

   Brandt, Ellen (Utdanning og arbeidsmarked;1993, Report, 1993-10)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra Utredningsinstituttet utgis årlig og har som formål å gi et ...
  • "Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifter 

   Brandt, Ellen (NAVF-melding;1989-7, Report, 1989-10)
   NAVFs utredningsinstitutt har i de senere årene blitt mer opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, særlig for høyere utdannede. Vi har tidligere sett på dette fra individenes side. Denne rapporten ser det fra bedriftenes ...