• Belastning eller berikelse? - Yrkesaktivitet, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant universitetsstudenter 

   Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1986-8, Report, 1986-09)
   I denne andre delrapporten fra prosjektet "Studentenes tidsbruk og studieforhold" tar vi opp inntektsgivende arbeid, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant studentene.Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Endringer i den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning etter 1980 

   Knudsen, Knud; Sørensen, Aage B.; Aamodt, Per Olaf (U-notat;1993-6, Working paper, 1993-07-07)
   Det har i den senere tid vært hevdet, dels med dekning i enkeltstående undersøkelser, at den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning er blitt skjevere. Formålet med denne rapporten er å belyse om så er tilfelle. I ...
  • Kompetanse 1988-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Aamodt, Per Olaf (Kompetanse;1988-1-2, Others, 1988)
   Utfordringer for utredningsinstituttet. Til alle dere som har ventet på KOMPETANSE i 1988: Her kommer det. Vi tar tidligere forsømmelser igjen med et utvidet dobbeltnummer denne gang. Med mye forhåpentligvis interessant stoff.
  • Lærlingeklausuler: et virkemiddel for flere læreplasser? 

   Aamodt, Per Olaf; Vibe, Nils (U-notat;1996-8, Report, 1996-11-11)
   Hovedproblemstillingene for prosjektet har vært: - å se på i hvilken grad lærlingeklausul ved offentlige oppdrag vil være motiverende for at bedriften skal ønske å ta inn lærlinger - vurdere hvilke konkurransevridende ...
  • Studenter og kandidater - Tabellhefte 1987 

   Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1987-9, Others, 1987-10)
   NAVFs utredningsinstitutt mottar årlig mange forespørsler om student- og kandidattall, samt hvordan disse vil utvikle seg i framtida. Dette tabellheftet tar sikte på å gi en oversiktelig presentasjon av utviklingen gjennom ...
  • Søkelys på høyere utdanning i Norge - En del utviklingstrekk med vekt på 1980-tallet 

   Aamodt, Per Olaf; Skoie, Hans (NAVF-rapport;1991-3, Report, 1991-04)
   "Studenteksplosjonen", "gjenreising av heltidsstudenten", "studiekvalitet", "forskningens kvalitet og produktivitet", "styring og evaluering". Dette er noen av stikkordene i debatten om våre universiteter og høgskoler, en ...
  • Tid til studier? - Studenters bruk av tid på forskjellige aktiviteter en uke i mars 1985 

   Berg, Lisbet; Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1987-2, Report, 1987-04)
   studieforhold" tar vi opp studentenes bruk av tid. Rapporten bygger på en tidsnyttingsundersøkelse våren 1985. Tidligere er rapportene, "Trengsel eller trivsel?", notat 11/85 og "Belastning eller berikelse?", notat 8/86 ...
  • Trengsel eller trivsel? - Studentenes bruk og vurdering av universitetenes tilbud 

   Vibe, Nils; Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1985-11, Report, 1986-02)
   I denne første delrapporten fra prosjektet "Studentenes tidsbruk og studieforhold" tar vi opp studentenes bruk og vurdering av studietilbudet. Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse foretatt høsten 1984. Prosjektet ...