• Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer 

      Gunnes, Hebe; Madsen, Aleksander Å.; Ulvestad, Marte E.S.; Wendt, Kaja; Langfeldt, Liv (NIFU-rapport;2020:31, Research report, 2021-01)
      I denne rapporten presenteres en kartlegging av hvordan postdoktorer rekrutteres til norske forskningsinstitusjoner, hvordan de følges opp mens de er i stillingen, samt deres karriere etter postdoktorperioden. Prosjektet ...