• Bruk av søkekanaler blant nyutdannede akademikere 

   Try, Sverre (NIFU skriftserie;2002-12, Research report, 2002-05)
   Siden 1995 har kandidatundersøkelsene fra NIFU inneholdt spørsmål om bruk av søkekanaler. Med søkekanaler i arbeidsmarkedet siktes det til de metoder og de kanaler arbeidssøkere bruker for å komme i jobb. I denne rapporten, ...
  • Datagrunnlag for analyse av arbeidsmarkedsforløp: Dokumentasjon av registerdata og registerkoblinger til Kandidatundersøkelsen 2000. 

   Try, Sverre (NIFU skriftserie;2003-6, Research report, 2003-04)
   Kandidatundersøkelsen 2000 inngår i første fase av et prosjekt som tar sikte på samle inn longitudinelle data av universitets- og høgskolekandidater som ble uteksaminert våren 2000. Kandidatene skal etter planen følges fra ...
  • Fleksibelt arbeid blant nyutdannede akademikere 

   Try, Sverre (NIFU-rapport;11-2001, Research report, 2001-12)
   Denne rapporten fokuserer på betydningen av midlertidig arbeid og deltidsarbeid i overgangen fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet. Midlertidig arbeid og deltidsarbeid defineres av og til som fleksibelt arbeid. Rapporten ...
  • Karakterers betydning for overgangen fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet 

   Arnesen, Clara Åse; Try, Sverre (NIFU-rapport;6-2001, Research report, 2001-04)
   Hovedformålet med denne rapporten er å studere hvilken betydning eksamenskarakterer fra høyere utdanning har for kandidatenes utkomme på arbeidsmarkedet. Fokus vil hovedsakelig være karakterers betydning for overgangen fra ...
  • Measuring the Relationship Between Resources and Outcomes in Higher Education in Norway 

   Try, Sverre; Grøgaard, Jens B. (NIFU skriftserie;2003-27, Research report, 2003-11)
   This report is an extended version of a paper presented at the 11th Transition in Youth (TIY) Conference in Funchal, Madeira 4.-6. September 2003 (“Competences and Careers”). The objective of the report is to analyse the ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 2000 

   Try, Sverre (Utdanning og arbeidsmarked;2000, Report, 2000-10)
   Utdanning og arbeidsmarked er en rapportserie fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, rådgivere i videregående skole, studie- og ...
  • Veksten i høyere utdanning: Et vellykket arbeidsmarkedspolitisk tiltak? 

   Try, Sverre (NIFU-rapport;2-2000, Research report, 2000-01)
   Denne rapporten har som formål å beskrive utviklingen i, og noen konsekvenser av, den sterke veksten i høyere utdanning som har skjedd siden midten av 1980-tallet. Rapporten er todelt: I første del av rapporten diskuteres ...