• Internasjonalisering av høyere utdanning: Trender og utfordringer 

   Trondal, Jarle; Stensaker, Bjørn; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter (NIFU skriftserie;2001-28, Research report, 2001-12)
   Nordisk Ministerråd, Avdeling for utdanning, forskning og informasjonsteknologi har bedt NIFU om å gjøre en hurtigutredning om utviklingstendenser og utfordringer i forhold til internasjonaliseringen av høyere utdanning. ...
  • Internationalization of research and higher education: Emerging patterns of transformations 

   Gornitzka, Åse; Gulbrandsen, Magnus; Trondal, Jarle (NIFU-rapport;2-2003, Research report, 2003-08)
   This report represents the first publication of the 2002–2004 Strategic Insti-tute Programme (SIP) at NIFU. Internationalisation – of higher education, research and innovation – is the programme’s theme; it has received ...
  • Managing mergers – governancing institutional integration 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Despite striking similarities, the adoption and implementation of policy shifts regarding higher education governance vary considerably across the globe, suggesting a mixed picture of diversification and isomorphism both ...
  • Norsk forskning i verden: Norske forskeres internasjonale kontaktflater 

   Trondal, Jarle; Smeby, Jens-Christian (NIFU skriftserie;2001-17, Research report, 2001-09)
   Rapporten gir en oversikt over internasjonale kontaktmønstrene blant fast vitenskapelig ansatte ved de fire norske universitetene, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole anno 2000. ...
  • Nye konkurranseflater i høyere utdanning: Utfordringer for Nord-Norge? 

   Trondal, Jarle; Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;2001-23, Research report, 2001-11)
  • Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren 2015, la grunnlaget for en stor fusjonsprosess i norsk høyere utdanning. Meldingen ble lansert med forslag om å redusere antallet institusjoner for høyere utdanning i Norge for å ...