• Arbeidsmarkedet 3 år etter eksamen for akademikere fra vårkullet 1974 

   Tamsfoss, Steinar; Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1978-3, Report, 1978-08)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. Instituttet ...
  • Profesjonalisering - samfunnsbehov eller gruppeinteresse? 

   Ivås, Anne Marie; Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1977-7, Report, 1977-10)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 28.-30. april 1977 en konferanse på Lysebu ved Oslo over emnet profesjonalisering. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av ...
  • Sosialpersonell fram til år 2000 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1981-2, Report, 1981-04)
   Denne meldingen analyserer de personellmessige følgene av alternative utviklingslinjer for sosialsektoren (medregnet somatiske sykehjem og hjemmesykepleie) fram til år 2000. Hovedvekten i meldingen er lagt på etterspørse ...
  • Utholdenhetsprøven - Om opptak til lukkede utdanninger 

   Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1984-5, Report, 1984-09)
   Det er nå omkring 10 år siden opptaksreglene til høyere utdanning ble underkastet nokså store forandringer. Bl.a. fikk ikke-artianere adgang i større grad enn tidligere, og det ble innført et system med tilleggspoeng for ...